आरोग्याच्या बाबतीत जागतिक उदिष्टे व मानवी विकास निर्देशांक


आरोग्याच्या बाबतीत जागतिक उदिष्टे
* मानवी संसाधन विकासासाठी आरोग्याचे महत्व ओळखूनच जागतिक पातळीवरही प्रयत्न केले जाऊ लागले.

* सहस्त्रक विकास उदिष्टे हि सन २००० मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्यांनी सहस्त्रक जाहीरनामा मध्ये ज्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या त्याचे प्रतिक आहेत.

* गरीबीचे समूळ उच्चाटन करणे आणि उपासमार व अपुऱ्या आहाराची स्थिती कमी करणे.

* प्राथमिक शिक्षणाचा सर्वत्र प्रसार करणे, लिंग समानता व स्त्री सबलीकरणासाठी प्रयत्न करणे.

* बालमृत्यू प्रमाण कमी करणे, मातांच्या आरोग्यात सुधारणा करणे.

* एड्स व हिवताप आणि आजारांशी लढणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे.

* जागतिक पातळीवर विकासासाठी सहकार्य निर्माण करणे.

मानवी विकास निर्देशांक

* देशाची मानवी विकासाच्या संदर्भातील प्रगती दर्शविण्यासाठी UNDP या संस्थेतर्फे मानवी विकास निर्देशांक [ HDI ] विकसित करण्यात आला.

* संस्थेतर्फे मानवी विकास अहवाल तयार केला गेला. या निर्देशांकानुसार क्रमवारी जाते. सन २००४ च्या मानवी विकासानुसार अहवालानुसार भारताची क्रमवारी १२७ अशी होती.

* टी डब्लू शाल्झारसारख्या आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञाने शिक्षण व आरोग्य यामधील गुंतवणूक हि उत्पादक गुंतवणूक मानली जाते.

* मानवी संसाधन विकास करण्यासाठी शिक्षण व आरोग्य सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक पाहिजे. जेणेकरून त्यांच्याकडे असलेले नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित भांडवल कार्यक्षम व योग्यरीत्या वापरात आणता येईल.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.