भूगोल सराव चाचणी क्रमांक १


१] महाराष्ट्रातील हि पूर्ववाहिनी नदी आहे?
अ] नर्मदा ब] तापी क] गोदावरी ड] पूर्णा

२] कृष्णा नदी कोणत्या सागरला मिळते?
अ] हिंदी महासागर ब] बंगालचा उपसागर क] अरबी सागर क] दक्षिण सागर

३] दक्षिण गंगा कोणत्या नदीस म्हणतात?
अ] कृष्णा ब] गोदावरी क] तापी ड] भीमा

४] गोदावरीचा उगम कोठे झाला?
अ] त्र्यंबकेश्वर ब] नाशिक क] नांदगाव ड] महाबळेश्वर

५] गोदावरीची लांबी एकूण किती आहे?
अ] १४८८ ब] १४६५ क] १४५५ ड] १४९०


0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.