भूगोल सराव चाचणी क्रमांक ५


१] कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कशासाठी प्रसिद्ध आहे?
अ] हरीणासाठी ब] गेंड्यासाठी क] वाघासाठी ड] सिंहासाठी 

२] हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या राज्यात आहे. 
अ] महाराष्ट्र ब] गुजरात क] पंजाब ड] झारखंड 

३] बंदीपूर राष्ट्रीय उद्यान कोठे आहे?
अ] चंद्रपूर ब] म्हैसूर क] विजयवाडा ड] भोपाल 

४] काझीरंगा अभयारण्य कोणत्या प्राण्यासाठी प्रसिद्ध आहे?
अ] वाघासाठी ब] गेंड्यासाठी क] एकशिंगी गेंड्यासाठी ड] हरीनासाठी 

५] रोहिया हे राष्ट्रीय अभयारण्य कोठे आहे?
अ] कुलू ब] अनंतपूर क] रायपुर ड] हजारीबाग 

६] भरतपूर अभयारण्य कशासाठी प्रसिद्ध आहे? 
अ] कळवीट ब] पक्ष्यासाठी क] हरीणासाठी ड] वाघासाठी 

७] कान्हा अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे?
अ] महाराष्ट्र ब] उडीसा क] मध्यप्रदेश ड] तमिळनाडू 

८] बन्नरघट्टा हे राष्ट्रीय अभयारण्य कोठे आहे?
अ] बंगळूर ब] चेन्नई क] देहराडून ड] हजारीबाग 

९] वाल्वादार हे अभयारण्य कशासाठी प्रसिद्ध आहे?
अ] पक्ष्यासाठी ब] लांडगे क] हरीनासाठी ड] वाघासाठी 

१०] प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पेंच हे अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे. 
अ] गुजरात ब] मध्यप्रदेश क] आसाम ड] महाराष्ट्र 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.