महाराष्ट्रातील संतांची समाधीस्थाने


 • गाडगे महाराज         अमरावती
 •  
 • रामदासस्वामी          सज्जनगड
   
 • एकनाथ                  पैठण
   
 • गजानन महाराज        शेगाव
   
 • द्यानेश्वरी                आळंदी
   
 • गोरोबा कुंभार            ढोकी
   
 • चोखा मेळा              पंढरपूर
   
 • मचिन्द्रनाथ             सप्तशृंगी
   
 • तुकडोजी महाराज      मोझरी
   
 • संत तुकाराम             देहू
   
 • साईबाबा                 शिर्डी
   
 • जनार्दनस्वामी          दौलताबाद
   
 • निवृत्तीनाथ            त्र्यंबककेश्वर
   
 • दामाजी पंत             मंगळवेढा
   
 • श्रीधरस्वामी            पंढरपूर
   
 • गुरुगोविंदसिंह           नांदेड
   
 • रामदासस्वामी           जांब
   
 • द्यानेश्वर                आपेगाव
   
 • सोपानदेव              आपेगाव
   
 • गोविंदप्रभू               रिधपुर
   
 • जनाबाई                गंगाखेड
   
 • संत तुकाराम            देहू
   
 • निवृत्तीनाथ            आपेगाव
   
 • नरसी                  हिंगोली

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.