भूगोल सराव चाचणी क्रमांक ६

१] भारत हा कोणत्या कटिबंधात येतो?
अ] समशितोष्ण ब] ऊष्ण क] दमट ड] उष्ण व दमट

२] दचिगम  अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे? 
अ] हिमाचल प्रदेश ब] झारखंड क] जम्मू आणि काश्मीर ड] आसाम

३] सुंदरबन अभयारण्य हे कशासाठी प्रसिद्ध आहे?
अ] वाघ ब] कावीळ क] गवा ड] सिंह 

४] घटप्रभा अभयारण्य कोणत्या ठिकाणी व कोणत्या राज्यात आहे? 
अ] महाराष्ट्र ब] गुजरात क] बेळ्गाव, कर्नाटक ड] उडीसा 

५] गंगा नदीची लांबी किती आहे ?
अ] २५२० ब] २५१० क] २९०० ड] २४५०

६] ब्रम्हपुत्रा नदीची लांबी किती आहे?
अ] २५१० ब] २९१० क] २९०० ड] २४५०

७] सिंधू नदीची लांबी किती आहे?
अ] २९१० ब] २९८० क] २७०० ड] २९००

८]  गोदावरी नदीची लांबी किती आहे?
अ] १५०० ब] १२८० क] १४५० ड] १४३०

९] कृष्णा नदीची लांबी किती आहे?
अ] १२१० ब] १२८० क] १२९० ड] १२९०

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.