महाराष्ट्रातील प्रादेशिक भागांची नावे

महाराष्ट्रातील प्रादेशिक भागांचे नावे

* कोकण -सह्याद्री पर्वत  अरबी समुद्राच्या दरम्यान पसरलेल्या  अरुंद किनारपट्टीचे कोकण आहे. कोकणात एकूण ६ जिल्हे आहेत.

* देश -सह्यांद्रीच्या पूर्व बाजूला महाराष्ट्राचा देश हा प्रादेशिक विभाग आहे. यामध्ये एकूण ७ जिल्हे आहेत.

* घाटमाथा -सह्यांद्रीच्या पर्वताच्या उंचवट्याचा भाग घाटमाथा म्हणून ओळखला जातो.

* मावळ -सह्याद्रीचा पूर्वेकडील उतरणीचा भाग मावळ प्रांत म्हणून ओळखला जतो.

* खान्देश-उत्तर महाराष्ट्रातील  खोऱ्यातील धुळे नंदुरबार जळगाव या भागांना खान्देश असे म्हणतात. जमीन काळी असून कापूस व केळी हे पिके प्रसिद्ध आहेत.

* मराठवाडा -मराठवाडा  महाराष्ट्रातील गोदावरीच्या खोऱ्यास मराठवाडा असे म्हणतात. मराठवाड्यात एकूण ८ जिल्हे आहेत.

* विदर्भ -पूर्णा,वर्धा,पेनगंगा,वेनगंगा या नद्यांच्या खोऱ्याच्या प्रदेशास विदर्भ व वऱ्हाड असे म्हणतात. थेतील जमीन सुपीक व काळी कसदार असून कापूस, संत्रा, इ पिके येतात.

महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग जिल्ह्यांची संख्या
* महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग जिल्ह्यांची संख्या -
कोकण विभाग-६,
नाशिक विभाग-५,
पुणे विभाग-५,
औरंगाबाद विभाग-८,
नागपूर विभाग -६,
अमरावती विभाग-५,

* महाराष्ट्राचे प्रादेशिक विभाग-
कोकण विभाग- ६,
देश विभाग-७,
खानदेश विभाग-३,
मराठवाडा विभाग-८,
वऱ्हाड विभाग-११,

2 टिप्पणी(ण्या):

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.