भूगोल

  A. भारताचा भूगोल    
  1. भारत भौगोलिक व सामान्य माहिती 
  2. भारताचे भौगोलिक विभाग 
  3. भारताचे हवामान 
  4. भारतातील अभयारण्ये 
  5. भारतातील मृदा संपत्ती 
  6. भारतातील नदी प्रणाली 
  7. भारतातील प्रमुख नद्या व त्यांच्या काठावरील शहरे 
  8. भारतातील महत्वाचे जलविद्युत प्रकल्प भाग १
  9. भारतातील महत्वाचे जलविद्युत प्रकल्प भाग २
  10. भारतातील महत्वाचे जलविद्युत प्रकल्प भाग ३
  11. भारतातील औष्णिक विद्युत प्रकल्प 
  12. भारतातील अणुविद्युत प्रकल्प 
  13. भारतातील प्रमुख जमाती 
  14. भारतातील प्रमुख कृषी उत्पादने व उत्पादक राज्य 
  15. भारतातील खनिज व त्यांचे प्रदेश 
  16. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातले उद्योग 
  17. भारतातील प्रसिद्ध लघुउद्योग व त्यांची ठिकाणे 
  18. भारतातील महत्वाची बंदरे 
  19. भारतातील राष्ट्रीय उद्याने 
  1. महाराष्ट्र राज्य: भौगोलिक स्थिती 
  2.  महाराष्ट्राचे प्रशाशकिय विभाग
  3. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक भागांची नावे 
  4.  महाराष्ट्राचे प्राकृतिक विभाग 
  5. महाराष्ट्रातील महत्वाची शिखरे 
  6. महाराष्ट्रातील खाडी 
  7. महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट 
  8. महाराष्ट्रातील महत्वाचे किल्ले
  9. दख्खनवरील पठारे 
  10. महाराष्ट्र जिल्हावार-पर्वत, डोंगर, टेकड्या, डोंगररांगा  
  11. महाराष्ट्रातील नदीप्रणाली 
  12. महाराष्ट्रातील हवामान 
  13. महाराष्ट्रातील वने 
  14. महाराष्ट्रातील खनिज संपत्ती 
  15. महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्प 
  16. महाराष्ट्रातील अभयारण्ये 
  17. महाराष्ट्राची जनगणना २०११
  18. महाराष्ट्रातील शहर संकुले व स्थलांतर
  19. महाराष्ट्रातील मृदा संपत्ती
  20. महाराष्ट्रातील जलसिंचन
  21. महाराष्ट्रातील भूमी उपयोजन
  22. महाराष्ट्रातील फळांचे वैशिष्टे
  23. महाराष्ट्रातील प्रमुख औष्णिक विद्युत प्रकल्प
  24. महाराष्ट्रातील प्रमुख जलविद्युत प्रकल्प 
  25. महाराष्ट्रातील अनुविद्युत प्रकल्प 
  26. महाराष्ट्रातील रस्ते वाहतूक 
  27. महाराष्ट्रातील रेल्वे वाहतूक 
  28. महाराष्ट्रातील विमानमार्ग वाहतूक 
  29. महाराष्ट्रातील जलवाहतूक 
  30. महाराष्ट्रातील अष्टविनायके 
  31. महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळे 
  32. महाराष्ट्रातील समुद्रकिनारे व महत्वाचे घाट 
  33. महाराष्ट्रातील संतांची समाधीस्थाने 
  34. महाराष्ट्रातील सौरउर्जा प्रकल्प 
  35. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था

  1 टिप्पणी(ण्या):

  ShareThis

   

  Copyright @ 2015 Clear MPSC.