बुधवार, ३ ऑक्टोबर, २०१८

                                                                         विनंती अर्ज
प्रति,
मा. तहसीलदार साहेब
तहसील अकोट.

                                            अर्जदार - राजेश शिवाजीराव बोचे व विवेक दिनकरराव बोचे
                                            विषय - शेतीला वहिवाट रस्ता मिळवून देण्याबाबत.

महोदय,
                       वरील विषय सविनय अर्ज सादर करतो की. आमचे शेत पणज या शिवारात असून त्याचा गट क्रमांक - ९० व [सर्व्हे क्रमांक - २७] असा आहे. यालाच लागून असलेले शेत शिवार गट क्रमांक - ८९ [सर्व्हे  क्रमांक २७] असा आहे. तरी सदर अर्ज हा शेतीला किंवा ९० या गटाला कायदेशीर रस्ता मिळवून देण्यासाठी सादर केला आहे. तर गट क्रमांक ८९ या शेतीचे मालक अनुक्रमे गणेश वामनराव वाळके व मो इमरान मो इलियास व शे रेहान शे यांचे या दोघांचे आहे. तरी चालू खरीप हंगामासाठी गणेश वामनराव वाळके यांनीच फक्त आमच्या शेतीत ट्रॅकटर पेरणीसाठी जात असताना अडविला असून तुम्ही तुमचा रस्ता पहा असे सांगितले. त्यामुळे आमचे सदर गट क्रमांक पूर्णतः पडीक पडले असून यावर्षी पाऊस पीक चांगले असताना आमचे आर्थिक नुकसान देखील झाले आहे. त्यामुळे आम्हाला म्हणजेच गट क्रमांक ९० ला कायदेशीर शेत वहिवाट रस्ता मिळवून देण्यात यावा. ज्यामुळे आमचे सध्याचे नुकसान आणि भविष्यातील शेती पिकाचे नुकसान होणार नाही यासाठी सदर प्रकरण लवकरात लवकर दखल घेऊन सोडविण्यात यावे ही विनंती. आपल्या माहितीसाठी सदर दोन्ही गटाचा सर्व्हे क्रमांक २७ एक असून या सर्व शेतीच्या क्षेत्राचे मूळ मालक आमचे आजोबा वा पंजोबा नाव झिंगूजी गोविंदा बोचे  यांचेच होते. त्यामुळे काही कारणास्तव त्यांनी त्यातील काही शेती क्षेत्र विकले. त्या शेतातूनच आमचा परंपरागत रस्ता असून आम्ही त्याच शेतातून जात होतो. मागच्या वर्षीपर्यंत समोरील शेतमालकाने आमचा रस्ता अडविला नाही. आणि याचवर्षी काही कारणास्तव आमच्या शेतीचा रस्ता अडविण्यात आला आहे. त्यामुळे आमचे बरेच आर्थिक नुकसान झाले आहे. भविष्यातील नुकसान होऊ नये म्हणून लवकरात लवकर कायदेशीर रस्ता देण्यात यावा ही विनंती.


दिनांक -                                                                                               आपला आज्ञार्थी
                                                                                              शेतकरी - राजेश शिवाजीराव बोचे -
                                                                                              शेतकरी - विवेक दिनकरराव बोचे -


                     

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.