सोमवार, २ एप्रिल, २०१८

८. वर्ग आणि वर्गमूळ

८. वर्ग आणि वर्गमूळ

* संख्येच्या शेवटी जर ५ असेल तर वर्गसंख्येच्या शेवटी २५ येतात व दशक स्थानचा अंक व त्या पुढचा अंक यांच्या गुणाकाराची संख्या लिहावी.
उदा - ६५ चा वर्ग = ४२२५ = शेवटी २५ लिहून ६ च्या पुढचा अंक ७ घेऊन ६×७=४२ लिहावे.

* १ व ९ च्या वर्गाच्या एककस्थानी १ असते.
* २ व ८ च्या वर्गाच्या एककस्थानी ४ असते.
* ३ व ७ च्या वर्गाच्या एककस्थानी ९ असते.
* ४ व ६ च्या वर्गाच्या एककस्थानी ६ असते.
* ५ च्या वर्गाच्या एकक स्थानी ५ असते.

* √५३२९=७३ या उदाहरणात एककस्थानी ९ हा अंक आहे म्हणून वर्ग मुळात ३ किंवा ७ हे अंक येतील. ५३ ही संख्या ७ च्या वर्गापेक्षा मोठी आहे. 

* म्हणून वर्गमूळ ७३ किंवा ७९ असले पाहिजे. परंतु ७० चा वर्ग = ४९०० व ८० चा वर्ग = ६४०० आहे. ५३२९ ही संख्या ४९०० ला जवळची, म्हणून ७३ हे वर्गमूळ किंवा (७५) = ५६२५ यापेक्षा ५३२९ हे लहान आहे. 0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.