गुरुवार, २७ जुलै, २०१७

MPSC - लिपिक टंकलेखक निकाल जाहीर - २७ जुलै २०१७

MPSC - लिपिक टंकलेखक निकाल जाहीर - २७ जुलै २०१७

* आज आयोगाने लिपिक टंकलेखक पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर केला असून मुख्य परीक्षेसाठी ७००७ विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे.

* प्रस्तुत पूर्व परीक्षेत अहर्ताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी घेण्यात येईल.

[ लिपिक टंकलेखक परीक्षेचा कट ऑफ ]

* OPEN - GENERAL 61, FEMALE 56, SPORT 51, EX-SERVICEMAN 19.

* SC - GENERAL 61, FEMALE 58, SPORTS 45, EX-SERVICEMAN 1

* ST - GENERAL 53, FEMALE 47, SPORT 19, EX-SERVICEMAN 11

* DT [A] - GENERAL 61, FEMALE 57, EX-SERVICEMAN 12

* NT [B] - GENERAL 59, FEMALE 55, EX-CERVIEMEN 17

* SBC - GENERAL 61

* NT [C] - GENERAL 61, FEMALE 60, EX-CERVICEMEN 32

* NT [D] - GENERAL 61, FEMALE 61, EX-CERVICEMEN 26

* OBC - GENERAL 61, FEMALE 60, SPORTS 51, EX-CERVICEMEN 15

* PH - BLINDNESS OR LOW VISION 48, HEARING IMPAIRMENT 40, LOCOMOTOR DISABILITY CEREBRAL PALSY - 61
0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.