गुरुवार, १५ जून, २०१७

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१७ - १५ जून २०१७

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET २०१७ - १५ जून २०१७

* परीक्षेचे नाव - शिक्षक पात्रता परीक्षा

* ऑनलाईन अर्ज दिनांक - १५-६-२०१७ ते ३०-६-२०१७

* पात्रता - डीएड किंवा बीएड

* प्रवेशपत्र दिनांक  - १०-७-२०१७ ते २२-७-२०१७

* परीक्षा दिनांक - २२-७-२०१७

* परीक्षेचा वेळ - पेपर १ - १०.३० ते १३.००, पेपर २ - १४.०० ते १६.००

* परीक्षा शुल्क - १] खुला प्रवर्ग, इमाव,विमाप्र,विजाभज - पेपर १ व २ = ८०० तर पेपर १ = ५००,
                         २] अनु जाती, अनु जमाती व अपंग - पेपर १ व २ = ४०० तर पेपर १ = २५०

* ऑनलाईन अर्ज - www.mahatet.in व www.mscepune.in वर करावा.  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.