सोमवार, ९ जानेवारी, २०१७

मुंबई महानगरपालिकेत १३३ पदे - १० जानेवारी २०१७

मुंबई महानगरपालिकेत १३३ पदे - १० जानेवारी २०१७

एकूण पदे - १३३ पदे

पदाचे नाव - वाहनचालक

शैक्षणिक पात्रता - ७ वी उत्तीर्ण

वयोमर्यादा - ३८ वर्षे

वेतनश्रेणी - ५२०० ते २०२००

अर्जशुल्क - पोस्टाद्वारे

अंतिम तारीख - ९-२-२०१७

अर्जाचा पत्ता - कार्यकारी अभियंता [परिवहन] पा.पू.म.नि, २ रा मजला, मलनिःसारण प्रचालन इमारत, दादर उदंचन केंद्र संकुल, २४९, सेनापती बापट मार्ग, दादर [पश्चिम] मुंबई क्रमांक ४०००२८.  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.