शुक्रवार, ६ जानेवारी, २०१७

अणूंची संरचना सराव प्रश्न

अणूंची संरचना सराव प्रश्न

१] हायड्रोजन या सर्वात हलक्या कणांचा शोध कोणी लावला?
१] जे जे थॉमसन २] नील्स बोर ३] जॉन डाल्टन ४] ग्रीक डेमॉक्रिएटस

२] १८०८ साली या इंग्लिश शास्त्रज्ञ याने त्याचा प्रसिद्ध अणुसिद्धांत मांडला?
१] जे जे थॉमसन २] नील्स बोर ३] जॉन डाल्टन ४] ग्रीक डेमॉक्रिएटस

३] अनुची त्रिज्या - - - - -  या एककात मोजतात?
१] पिकोमीटर २] डाल्टन ३] पास्कल ४] न्यूटन 

४] अणुवस्तुमानांक एकक - - - - - - या एककात मोजतात?
१] पिकोमीटर २] डाल्टन ३] पास्कल ४] न्यूटन 

५] 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.