रविवार, २७ नोव्हेंबर, २०१६

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजीत वेळापत्रक - सण २०१७

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजीत वेळापत्रक - सण २०१७

स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक खालील प्रकारे राहील.

१] राज्यसेवा परीक्षा २०१७ -  जाहिरात २०१६ मध्ये प्रसिद्ध होईल, याची पूर्व परीक्षा दिनांक २ एप्रिल २०१७ रोजी होईल, तर मुख्य परीक्षा १६, १७, १८ सप्टेंबर २०१७ या रोजी होतील.

२] पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा - जाहिरात २०१७ मध्ये, पूर्व परीक्षा १२ मार्च, मुख्य परीक्षा ११ जून २०१७ रोजी होईल.

३] सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा - जाहिरात जानेवारी २०१७, पूर्व परीक्षा ३० एप्रिल २०१७, मुख्य परीक्षा ६ ऑगस्ट २०१७.

४] लिपिक टंकलेखक परीक्षा - जाहिरात जानेवारी २०१७, पूर्व परीक्षा १४ मे २०१७, मुख्य परीक्षा ३ सप्टेंबर २०१७.

५] दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षा - जाहिरात फेब्रुवारी २०१७, पूर्व परिक्षा २१ मे २०१७ व मुख्य परीक्षा ८ ऑकटोम्बर २०१७.

६] दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क गट क परीक्षा - जाहिरात फेब्रुवारी २०१७, पूर्व परीक्षा २ जुलै २०१७, मुख्य परीक्षा १५ ऑकटोम्बर २०१७.

७] महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा - जाहिरात मार्च २०१७, पूर्व परीक्षा ४ जून २०१७, मुख्य परीक्षा २४ सप्टेंबर २०१७.

८] महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा - जाहिरात मार्च २०१७, पूर्व परीक्षा ९ जुलै २०१७. मुख्य परीक्षा २६ नोव्हेंबर, १७ डिसेंबर, २४ डिसेंबर २०१७ ला होणार.

९] सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा - जाहिरात एप्रिल २०१७, पूर्व परीक्षा ४ जून २०१७, मुख्य परीक्षा २४ सप्टेंबर २०१७.

१०] सहायक कक्ष अधिकरी, विक्री अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक संयुक्त पूर्व परीक्षा - जाहिरात एप्रिल २०१७, पूर्व परीक्षा १६ जुलै २०१७, त्यापैकी पोलीस उपनिरिक्षक मुख्य परीक्षा ५ नोव्हेंबर २०१७, सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा १० डिसेंबर २०१७, विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा ७ जानेवारी २०१८.

११] कर सहायक परीक्षा - जाहिरात एप्रिल २०१७, पूर्व परीक्षा २० ऑगस्ट २०१७, मुख्य परीक्षा ३१ डिसेंबर २०१७.

१२] महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा - जाहिरात एप्रिल २०१७, पूर्व परीक्षा ३० जुलै २०१७, मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबर २०१७.

१३] विक्रीकर निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा - जाहिरात सप्टेंबर २०१७, मुख्य ५ नोव्हेंबर २०१७.

१४] तांत्रिक सहायक परीक्षा - जाहिरात ऑकटोम्बर २०१६, मुख्य परीक्षा १५ जानेवारी २०१७.

१५] सहायक कक्ष अधिकरी मर्यादित विभागीय परीक्षा - जाहिरात एप्रिल २०१७, मुख्य परीक्षा २५ जून २०१७

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.