मंगळवार, ८ नोव्हेंबर, २०१६

केवलप्रयोगी अव्यय सराव प्रश्न

केवलप्रयोगी अव्यय सराव प्रश्न

१] मनातील भावना व्यक्त करणाऱ्या उद्गारवाची अविकारी शब्दाला असे म्हणतात?
१] शब्दयोगी अव्यय २] केवलप्रयोगी अव्यय ३] क्रिया
विशेषण अव्यय ४] उद्गारवाचक अव्यय

२] अहो, या शब्दाचा अव्यय प्रकार कोणता आहे?
१] शोकदर्शक २] प्रषदर्शक ३] मौनदर्शक ४] संबोधनदर्शक

३] छान या शब्दाचा अव्यय प्रकार कोणता?
१] शोकदर्शक २] प्रषदर्शक ३] मौनदर्शक ४] व्यर्थदर्शक

४] गुपचूप या शब्दाचा अव्यय प्रकार कोणता?
१] शोकदर्शक २] प्रषदर्शक ३] मौनदर्शक ४] व्यर्थदर्शक 

५] बरका, या शब्दाचा अव्यय प्रकार कोणता?
१] शोकदर्शक २] प्रषदर्शक ३] मौनदर्शक ४] पादपुराण  


उत्तरे - १] २, २] ४, ३] ४, ४] ३, ५] ४

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.