गुरुवार, १० नोव्हेंबर, २०१६

विभक्ती सराव प्रश्न

                                                                                    विभक्ती सराव प्रश्न 
१] नामाच्या आणि सर्वनामाच्या रूपात जो बदल किंवा विकार होतो त्याला काय म्हणतात?
१] क्रियापद २] विभक्ती ३] कारकार्थ ४] विशेषण 

२] खालील या विभक्तीला प्रत्यय नाहीत?
१] प्रथमा २] द्वितीय ३] तृतीय ४] चतुर्थी 

३] स ला ते हे प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचे आहेत?
१] प्रथमा २] द्वितीय ३] तृतीय ४] पंचमी  

४] ने ए शी हे प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचे आहेत?
१] प्रथमा २] द्वितीय ३] तृतीय ४] चतुर्थी 

५] ऊन हुन हे या प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचे आहेत?
१] प्रथमा २] द्वितीय ३] तृतीय ४] पंचमी  


उत्तरे - १] २, २] १, ३] २, ४] ३, ५] ४

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.