गुरुवार, १० नोव्हेंबर, २०१६

वाक्याचे प्रयोग सराव प्रश्न

                                                                                    वाक्याचे प्रयोग सराव प्रश्न 
१] पाखऱ्या झुंझ खेळणारा बैल होता, या वाक्याचा प्रकार कोणता?
१] विधानार्थी वाक्य २] प्रश्नार्थी वाक्य ३] उद्गारार्थी वाक्य ४] होकारार्थी वाक्य 

२] तुझ्या यशाचे गमक काय, या वाक्याचा प्रकार कोणता?
१] विधानार्थी वाक्य २] प्रश्नार्थी वाक्य ३] उद्गारार्थी वाक्य ४] होकारार्थी वाक्य 

३] तो नेहमी खरे बोलतो या वाक्याचा प्रकार कोणता?
१] विधानार्थी वाक्य २] प्रश्नार्थी वाक्य ३] उद्गारार्थी वाक्य ४] होकारार्थी वाक्य 

४] थोरांचा अनादर करू नये या वाक्याचा प्रकार कोणता?
१] विधानार्थी वाक्य २] प्रश्नार्थी वाक्य ३] नकारार्थी वाक्य ४] होकारार्थी वाक्य 


उत्तरे - १] १, २] २, ३] ३, ४] ३ 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.