शनिवार, १२ नोव्हेंबर, २०१६

साहित्य विशेष सराव प्रश्न

                                                                                    साहित्य विशेष सराव प्रश्न 
१] मराठीतील पहिली ज्ञात ऐतिहासिक कादंबरी कोणती?
१] मोचनगड २] यमुनापर्यटन ३] पडघवली ४] फकिरा 

२] अण्णाभाऊ साठे यांची राज्यपुरस्कार प्राप्त कादंबरी कोणती?
१] मोचनगड २] यमुनापर्यटन ३] पडघवली ४] फकिरा 

३] मराठीतील पहिली सामाजिक कादंबरी कोणती?
१] मोचनगड २] यमुनापर्यटन ३] पडघवली ४] फकिरा 

४] कोणत्या मराठी संतांचे अभंग शीख धर्मात आढळतात?
१] तुकडोजी महाराज २] वि स खांडेकर ३] संत नामदेव ४] बाबा पदमनजी 

५] विशाखा या काव्याचे लेखक कोण होते?
१] महात्मा फुले २] बाळशास्त्री जांभेकर ३] साळुताई तांबेकर ४] कुसुमाग्रज 

उत्तरे - १] १, २] ४, ३] २, ४] ३, ५] ४

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.