गुरुवार, १० नोव्हेंबर, २०१६

प्रयोग सराव प्रश्न

प्रयोग सराव प्रश्न

१] मांजर दूध पिते हे वाक्य कोणत्या प्रयोगाचे आहे?
१] कर्मणी प्रयोग २] सकर्मक कर्तरी ३] अकर्मक कर्तरी ४] सकर्मक भावे

२] मी बागेत पडलो हे वाक्य कोणत्या प्रयोगाचे आहे?
१] कर्मणी प्रयोग २] सकर्मक कर्तरी ३] अकर्मक कर्तरी ४] सकर्मक भावे

३] मधुने पुस्तक वाचले हे वाक्य कोणत्या प्रयोगाचे आहे?
१] कर्मणी प्रयोग २] सकर्मक कर्तरी ३] अकर्मक कर्तरी ४] सकर्मक भावे

४] पोलिसाने चोरास पकडले हे वाक्य कोणत्या प्रयोगाचे आहे?
१] कर्मणी प्रयोग २] सकर्मक कर्तरी ३] अकर्मक कर्तरी ४] सकर्मक भावे

५] त्याला इकडे बोलवा हे वाक्य या प्रयोगाचे आहे?
१] कर्मणी प्रयोग २] सकर्मक कर्तरी ३] अकर्मक कर्तरी ४] अकर्मक भावे

उत्तरे - १] २, २] ३, ३] १, ४] ४, ५] ४

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.