शनिवार, १२ नोव्हेंबर, २०१६

वर्ष व महोत्सव सराव प्रश्न

वर्ष व महोत्सव सराव प्रश्न

१] रौप्य वर्ष म्हणजे किती वर्ष होत?
१] २५ २] ३० ३] ५० ४] १००

२] सुवर्ण वर्ष म्हणजे किती वर्ष?
१] २५ २] ३० ३] ५० ४] १००

३] हीरक वर्ष म्हणजे किती वर्ष?
१] २५ २] ३० ३] ६० ४] १००

४] अमृत वर्ष म्हणजे किती वर्ष?
१] ७५ २] ३० ३] ५० ४] १००

५] शतक वर्ष म्हणजे किती वर्ष?
१] २५ २] ३० ३] ५० ४] १००

उत्तरे - १] १, २] ३, ३] ३, ४] १, ५] ४

1 टिप्पणी(ण्या):

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.