गुरुवार, ३ नोव्हेंबर, २०१६

मराठा सत्ता सराव प्रश्न

मराठा सत्ता सराव प्रश्न

१] छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर कोणाचा राज्याभिषेक करण्यात आला?
१] संभाजी २] सोयराबाई ३] राजाराम ४] शहाजी

२] औरंगजेबाने छत्रपती संभाजीचा या ठिकाणी ठार केले?
१] अहमदनगर २] सातारा ३] सांगली ४] तुळजापूर

३] छत्रपती राजाराम यांनी मराठ्यांची राजधानी येथे केली?
१] अहमदनगर २] ठाणे ३] जिंजी ४] रायगड

४] छत्रपती शाहूंचा मृत्यू या साली झाला?
१] १७४७ २] १७४९ ३] १७४३ ४] १७४५

५] छत्रपती राजारामांचा मृत्यू या ठिकाणी झाला?
१] रायगड २] सिंहगड ३] जिंजी ४] अहमदनगर

उत्तरे - १] ३, २] ४, ३] ३, ४] ४९, ५] २

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.