शनिवार, ८ ऑक्टोबर, २०१६

राज्यघटना दुरुस्ती सराव प्रश्न

राज्यघटना दुरुस्ती सराव प्रश्न 

१] राज्यघटनेतील एखादे विधेयक सभागृहात संमत होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या एवढ्या प्रमाणात बहुमत प्राप्त करून घ्यावे लागते?
१] १/२ २] २/३ ३] ४/३ ४] १/४

२] यांच्या संमतीनंतर एखादे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते?
१] राज्यपाल २] राष्ट्रपती ३] महान्यावादी ४] महाधिवक्ता

३] या घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय संघव्यवस्थेत दादरा नगर हवेली यांचा समावेश करण्यात येतो?
] दहावी २] बारावी ३] सातवी ४] आठवी

४] या घटनादुरुस्तीनंतर भारतीय संघव्यवस्थेत गोवा, दिव, दमण यांचा समावेश करण्यात आला आहे?
१]  दहावी २] बारावी ३] सातवी ४] आठवी

५] कितव्या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून संबोधल्या जाते?
१] ३२ २] १२ ३] १४ ४] ४२

६] या घटनादुरुस्तीमुळे कोकणी मणिपुरी व नेपाळी या भाषांना दर्जा दिला?
१] ७४ २] ७७ ३] ७१ ४] ७८

७] स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या घटनादुरुस्तीनुसार घटनात्मक दर्जा दिला आहे?
१] ७४ २] ७७ ३] ७१ ४] ७३

८] नागरी स्वराज्य संस्थांना या घटनादुरुस्तीनुसार घटनात्मक दर्जा प्राप्त होतो?
१] ७४ २] ७७ ३] ७१ ४] ७८

९] बोडो, डोग्री, मैथिली, व संथाली या भाषांना या घटनादुरुसीनुसार घटनात्मक दर्जा देण्यात आला?
१] ९८ २] ९४ ३] ९२ ४] ९३

१०] नागालँड या राज्याला या घटनादुरुस्तीवर घटक राज्याचा दर्जा देण्यात आला?
१] १२ २] १५ ३] १३ ४] १७

उत्तरे १] २, २] २, ३] १, ४] २, ५] ४, ६] ३, ७] ४, ८] १, ९] ३, १०] ३. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.