शनिवार, २९ ऑक्टोबर, २०१६

गुप्तकाळ सराव प्रश्न

गुप्तकाळ सराव प्रश्न 

१] खालील हा राजा गुप्तकाळ नाही?
१] श्रीगुप्त २] अशोक ३] स्कंद्गुप्त ४] घटोत्कच

२] याला प्राचीन हिंदुस्थानचा नेपोलियन म्हणतात?
१] चंद्रगुप्त २] समुद्रगुप्त ३] स्कंद्गुप्त ४] श्रीगुप्त

३] शक आक्रमकांचे पारिपत्य करणारा गुप्त सम्राट कोणता?
 १] चंद्रगुप्त २] समुद्रगुप्त ३] स्कंद्गुप्त ४] दुस
रा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य

४] हुन आक्रमणाला यशस्वीपणे तोंड देणारे गुप्तसम्राट कोणते?
१] चंद्रगुप्त २] समुद्रगुप्त ३] स्कंद्गुप्त ४] श्रीगुप्त

५] सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यांच्या कारकिर्दीत भारताला भेट देणारी परदेशी अभ्यासकांचे नाव?
१] अलेक्झांडर २] फाहियान ३] कोलंबस ४] नेपोलियन 

उत्तरे - १] २, २] २, ३] ४, ४] ३, ५] २

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.