बुधवार, १९ ऑक्टोबर, २०१६

जलप्रकल्प सराव प्रश्न

जलप्रकल्प सराव प्रश्न 

१] भद्रानदीवरील भद्रा प्रकल्प या राज्यात आहे?
१] तामिळनाडू २] गुजरात ३] कर्नाटक ४] महाराष्ट्र

२] मही प्रकल्प या राज्यात आहे?
१] तामिळनाडू २] गुजरात ३] कर्नाटक ४] महाराष्ट्र

३] कृष्णराज सागर प्रकल्प या राज्यात आहे?
१] तामिळनाडू २] गुजरात ३] कर्नाटक ४] महाराष्ट्र

४] मयूराक्षी ही योजना खालील कोणत्या नदीवर आहे?
१] यमुना २] गंगा ३] नर्मदा ४] सतलज

५] रिहद प्रकल्प या राज्यात आहे?
१] तामिळनाडू २] गुजरात ३] कर्नाटक ४] उत्तरप्रदेश

उत्तरे - १] ३, २] २, ३] ३, ४] २, ५] ४

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.