बुधवार, २६ ऑक्टोबर, २०१६

शिखर, खिंड, घाट सराव प्रश्न

शिखर, खिंड, घाट सराव प्रश्न 

१] साल्हेर शिखर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] नाशिक २] अहमदनगर ३] धुळे ४] ठाणे

२] वैराट शिखर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] अकोला २] अमरावती ३] चंद्रपूर ४] गडचिरोली

३] चिकिलीया डोंगर या जिल्हयात आहे?
१] अकोला २] अमरावती ३] चंद्रपूर ४] गडचिरोली

४] बालाघाटचे डोंगर खालील जिल्ह्यातून जाते?
१] गोंदिया २] उस्मानाबाद ३] वाशीम ४] यवतमाळ

५] खानापूर पठार या जिल्ह्यात आहे?
१] सातारा २] सांगली ३] बीड ४] चंद्रपूर

६] प्रबळगड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] पुणे २] सांगली ३] रायगड ४] अहमदनगर

७] लिंगाणा किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] नाशिक २] अहमदनगर ३] पुणे ४] रायगड

८] प्रतापगड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] सांगली २] सातारा ३] रायगड ४] पुणे

९] खंबाटकी घाट या जिल्ह्यात आहे?
१] पुणे सातारा २] पुणे बारामती ३] पुणे अहमदनगर ४] पुणे मुंबई 

१०] राजपुरी खाडी या जिल्ह्यात आहे?
१] रत्नागिरी २] रायगड ३] पनवेल ४] मुंबई 


उत्तरे - १] १, २] २, ३] ४, ४] ४, ५] २, ६]३, ७] ४, ८] २, ९] १, १०] २
0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.