सोमवार, १० ऑक्टोबर, २०१६

केंद्रीय कायदेमंडळ सराव प्रश्न

केंद्रीय कायदेमंडळ सराव प्रश्न 

१] खालील हे केंद्रीय कायदेमंडळाचे वैशिष्ट्य नाही?
१] दोन प्रमुख २] राजकीय एकसंघता ३] राजकीय गुप्तता ४] जबाबदार शासन

२] भारताचे संसद - - - - - आहे?
१] एकगृही २] द्विगृही ३] बहुगृही ४] त्रिगृही

३] लोकसभा हे - - - - - -  सभागृह आहे?
१] वरिष्ठ २] लहान ३] कनिष्ठ ४] मोठे

४] राज्यसभेची सदस्यसंख्या - - - - - - एवढी आहे?
१] २५२ २] २५६ ३] २५० ४] २७८

५] राज्यसभेवर राष्ट्रपती किती सदस्य नियुक्त करतात?
१] ८ २] १२ ३] ६ ४] ९

६] लोकसभेत केंद्रशाससीत प्रदेशाचे एवढे सदस्य आहेत?
१] २१ २] २४ ३] २० ४] १८

७] लोकसभेत अँग्लो इंडियन याचे किती सदस्य आहेत?
१] ५ २] ३] ६ ४] ८

८] या समितीचा अध्यक्ष विरोधी पक्षातून निवडला जातो?
१] लोकलेखा समिती २] अंदाज समिती ३] सार्वजनिक उपक्रम समिती ४] सल्लागार समिती

९] विशेष विषयाची चौकशी किंवा अशा विषयावर अहवाल सादर करण्यासाठी या समितीची स्थापना केली आहे?
१] लोकलेखा समिती २] अंदाज समिती ३] सार्वजनिक उपक्रम समिती ४] संयुक्त संसदीय समिती 

१०] खर्च व सरकारचा हिशेब यावर ही समिती नियंत्रित करते?
१] लोकलेखा समिती २] अंदाज समिती ३] सार्वजनिक उपक्रम समिती ४] सल्लागार समिती

उत्तरे - १] ४, २] २, ३] ३, ४] ३, ५] २, ६] ३, ७] २, ८] १, ९] ४, १०] १. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.