रविवार, ४ सप्टेंबर, २०१६

MPSC सहायक अभियंता [यांत्रिकी] सेवा गट ब [ जलसंपदा विभाग ] - परीक्षा योजना

MPSC सहायक अभियंता [यांत्रिकी] सेवा गट ब [ जलसंपदा विभाग ] - परीक्षा योजना 

* परीक्षेचे टप्पे - पूर्व परीक्षा १०० गुण, मुख्य परीक्षा ४०० गुण, मुलाखत ५० गुण.

* विषय - यांत्रिकी, गुण व प्रश्नसंख्या १००, दर्जा - पदवी, माध्यम - इंग्रजी, कालावधी - एक तास, प्रशपत्रिकेचे स्वरूप - वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी.

पूर्वपरीक्षेचा अभ्यासक्रम

MECHANICAL ENGINEERING 

* Appled Thermodynamics

* Strength of Materials

* Material Science

* Heat Transfer

* Machine Design and Vibration

* Mechatronics

* Theory of Machines

* Dynamics of Machinery

* Balancing of Reciprocating Masses

* Internal Combustion Engines

* Production Process

* Fluid Mechanics

* Mesurement and Metrology

* CAD/CAM/CIM

* Refrigeration and Air Conditioning

* Manufacturing Planning And Control

* Finite Element Analysis

* Industrial Engineering And Enterprise Resource Planning

सहायक अभियंता [ यांत्रिकी ], महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा - गट ब, मुख्य परीक्षा - जलसंपदा विभाग 

* परीक्षेचे टप्पे - लेखी परीक्षा ४०० गुण, मुलाखत - ५० गुण, प्रश्नपत्रिकांची संख्या - २

* पेपर १ - विषय - मराठी, इंग्रजी, सामान्य अध्ययन, प्रश्नसंख्या १००, गुण - १००, माध्यम - मराठी, दर्जा - १२वी व इंग्रजी व सामान्य अध्ययन यासाठी इंग्रजी, कालावधी - एक तास, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप - वस्तुनिष्ठ आणि बहुपर्यायी

* पेपर २ - विषय - यंत्र अभियांत्रिकी, प्रश्नसंख्या - १००, गुण - १००, माध्यम - इंग्रजी, दर्जा - बी ई [ यांत्रिकी ], कालावधी - अडीच तास, वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी.

पेपर १ अभ्यासक्रम

* मराठी - सर्व सामान्य शब्दसमूह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ व उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे.

* इंग्रजी - Common Vocabulary, Sentence Structure, Grammar, Use of Idioms and Phrases and Their Meaning and comprehention of Passage.

* सामान्य अध्ययन - विज्ञान व अभियांत्रिकी - वैज्ञानिक विचारसासरणी व दृष्टीकोन - विज्ञानाचे स्वरूप, विज्ञानाची पूर्वगृहीतके, शास्त्रीय पद्धती, वैज्ञानिक ज्ञान, आधुनिकीकरण व ज्ञान, आधुनिकीकरण म्हणजे काय, आधुनिकीकरणाचे प्रकार, आधुनिकीकरण व भारत समस्या व उपाय, जागतिक तसेच भारतातील वैज्ञानिक व अभियांत्रिकी प्रगती, वैज्ञानिक प्रगतीमुळे शहरी तसेच ग्रामीण जीवनावर झालेला प्रभाव, भारतीय समस्यांवर वैज्ञानिक उपाय, ऊर्जा समस्या, अन्नधान्य समस्या, लोकसंख्या समस्या, पर्यावरण समस्या, शैक्षणिक समस्या, गृहनिर्माण समस्या, परिवहन समस्या, परिवहन समस्या, संपर्क विषयक समस्या, लोकस्वास्थ.

* जागतिक तसेच भारतातील चालू घडामोडी - राजकीय, औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, भौगोलिक, खगोलशास्त्रीय, सांस्कृतिक.

पेपर २ अभ्यासक्रम

MECHANICAL ENGINEERING 

* Applied Thermodynamics

* Strenth of Materials

* Materials Science

* Heat Transfar

* Machine Design and Vibration

* Mechatronics

* Theory of Machines

* Dynamics of Machinary

* Balancing of Reciprocating Masses

* Intarnal Combust Engines

* Production Process

* Fluid Mechanics

* Mesurment and Metrology

* CAD/CAM/CIM

* Refrigeration and Air Condishning

* Manufacturing Planning And Control

* Finite Element Analysis

* Industrial Engineering And Enterprise Resorse Planning 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.