गुरुवार, ७ जुलै, २०१६

शिवाजी महाराजांचा कुटुंबपरिवार

शिवाजी महाराजांचा कुटुंबपरिवार 

* पत्नी - सईबाई निबांळकर, सगुणाबाई शिर्के, सोयराबाई शिर्के, पुतळाबाई मोहिते, लक्ष्मीबाई विचारे, सकवारबाई गायकवाड, काशीबाई जाधव, गुणवंताबाई इंगळे.

* पुत्र - संभाजी - माता सईबाई, राजाराम - सोयराबाई.

* कन्या - सकवार उर्फ सखुबाई, राणूबाई, अंबिकाबाई, बाळाबाई, दिपाबाई, सोयरबाबाई, कमळजाबाई, नाणीबाई, राजकुंवर.


0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.