सोमवार, १६ मे, २०१६

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद [ NCVT ]

१.६.७ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद [ NCVT ] 

* व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाना परवाना देण्याचे कार्य NCVT मार्फत केले जाते.

* राज्यस्तरावर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT हेच कार्य करते.

* व्यावसायिक प्रशिक्षणाची गुणवत्ता टिकविणे, प्रसार वाढविणे यासाठी खाजगी व सरकारी संस्थाना नियंत्रित करण्याचे कार्य NCVT करते.

* या संस्थेची स्थापना १९५६ साली करण्यात आली.

* विविध व्यवसायासाठी आवश्यक कौशल्याचे राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र देणे.

* विविध व्यवसाय कौशल्याचे अभ्यासक्रम, साधने व कालावधी ठरविणे.

* विविध कौशल्याचा परीक्षा घेणे.

* प्रशिक्षण संस्थांची तपासणी करणे.

* प्रशिक्षण संस्थाना मान्यता देणे.

* प्रशिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या निधीचे प्रमाण ठरविणे.

* सरकारने सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे.

रचना

* श्रममंत्री यांचे अध्यक्ष असतात.

* मानवी संसाधन मंत्रालयाने प्रतिनिधी, लघुउद्योग मंत्रालयाचे प्रतिनिधी सदस्य असतात.


0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.