सोमवार, १६ मे, २०१६

इंडियन मेडिकल कौन्सिल [ IMC ]

१.६.८ इंडियन मेडिकल कौन्सिल [ IMC ] 

* ३० डिसेंबर १९५६ रोजी हा कायदा करण्यात आला.

* आरोग्यविषयक क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून इंडियन मेडिकल कौन्सिल कार्य करते.

कार्ये

* वैद्यकीय शिक्षण संशोधनाला चालना देने.

* वैद्यकीय महाविद्यालये, विद्यापीठे व वैद्यकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यांना मान्यता देणे.

* वैद्यकीय क्षेत्रात दर्जा टिकविण्यासाठी मापदंड तयार करणे.

* आवश्यकतेनुसार त्रुटी असणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करणे. संस्थांचे परवाने रद्द करण्याचेही अधिकार या संस्थेस आहेत.

* वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर्स व संबधित कर्मचारी यांनी वैद्यकीय व्यवसायाचे पवित्र्य टिकवावे यासाठी नियंत्रण ठेवावे.

* देशाच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर संशोधन करण्यास प्रोत्साहन देणे.

* देशाच्या आवश्यकतेइतकी वैद्यकीय सेवा देणारे मनुष्यबळ प्रशिक्षित करणे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.