शुक्रवार, १३ मे, २०१६

बेरोजगारीची व्याख्या

१.५ भारतातील बेरोजगारी - 

बेरोजगारीची व्याख्या 

* बेरोजगार व्यक्ती म्हणजे [ ज्या व्यक्तीला प्रचलित वेतनदरास काम करण्याची इच्छा आणि क्षमता असूनदेखील रोजगार मिळत नाही अशी व्यक्ती होय.]

* सर्वसाधारण बेरोजगार स्थिती - एखादी व्यक्ती संदर्भ कालावधीच्या वर्षात बेरोजगार राहिली असेल तर त्याला सर्वसाधारण बेरोजगार स्थिती म्हणतात. यातून दीर्घकालीन बेरोजगारी व्यक्त होते व अशा व्यक्ती बेरोजगार म्हणून मोजल्या जाते.

* चालू सप्ताह स्थिती - जर एखाद्या व्यक्तीला संदर्भ कालावधीच्या सात दिवस अगोदर दोन तास कामसुद्धा मिळत नसेल तर ती व्यक्ती बेरोजगार ठरते. मात्र एक तास जरी संदर्भ आठवड्यात काम मिळाले असेल तर त व्यक्ती रोजगारात आहे असे म्हटले जाते.

* चालू दैनिक स्थिती - संदर्भ आठवड्याच्या कालावधीच्या जर व्यक्तीने एक तास चार तास या दरम्यान काम केले असेल तर त्यास अर्धरोजगार म्हणतात व चार तासापेक्षा अधिक काम केले असेल तर ती व्यक्ती पूर्ण रोजगारात होती असे मानले जाते. हि संकल्पना बेरोजगारीच्या कालावधी मापनास उपयुक्त आहे.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.