बुधवार, १८ मे, २०१६

उच्च शिक्षण - संख्यात्मक विस्तार

२.३.३ उच्च शिक्षण 

संख्यात्मक विस्तार 

* उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत भारतात विद्यापीठांची संख्या, महाविद्यालायंची संख्या व विद्यार्थी संख्या यामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसते.

* विद्यापीठांची संख्या १९४७ साली २० एवढी होती, ती २००५ मध्ये ३५७ इतकी झाली आहे. यापैकी २० विद्यापीठे केंद्रीय विद्यापीठे, २१७ राज्य विद्यापीठे, १०६ अभिमत विद्यापीठे, १३ राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठे आहेत.

* महाविद्यालयांची संख्या १९४७ साली ५०० होती. त्यामध्ये वाढ होऊन हि २००५ मध्ये १७,६२५ इतकी झाली.

* शिक्षकांच्या संख्येत ७०० वरून ४ लाख ७२ हजार अशी वाढ झालेली दिसते.

* विद्यापीठस्तरीय शिक्षणाचा विस्तार मोजण्याचा दर्शक म्हणून स्थूलपट गुणोत्तर [GER] वापरतात. हे गुणोत्तर १९५० मध्ये ०.०७ एवढे होते तर २००६ साली १३% असे वाढले आहे.

* जर विकसीत देशांची तुलना करता अद्यापही खूप माहिती प्रगती करण्यास संधी आहे. कारण त्यांच्या देशात GER हा ५०% पेक्षा अधिक आहे.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.