बुधवार, १८ मे, २०१६

व्यावसायिक शिक्षण

व्यावसायिक शिक्षण 

* केंद्रपुरस्कृत व्यावसायिक शिक्षण योजना सन १९८८ पासून सुरु करण्यात आली. रोजगार क्षमता वाढविणे आणि कुशल मनुष्यबळाबाबत मागणी आणि पुरवठा यातील असमतोल कमी करणे हि व्यावसायिक शिक्षणाची उदिष्टे आहेत.

* व्यावसायिक शिक्षणाकरिता भोपाल येथे १९९३ साली केंद्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था [ CIVT - Central Institute of Vocational Training ] स्थापन करण्यात आले.

* व्यावसायिक शिक्षणाची गरज अभ्यासासाठी त्या जिल्ह्याचे सर्वेक्षण करण्यात येते आणि त्याआधारे मनुष्यबळाची गरज पाहून हे अभ्यासक्रम दिले जातात.

व्यावसायिक शिक्षणातील अडथळे 

* व्यावसायिक शिक्षणाऐवजी औपचारिक, सर्वसाधारण शिक्षणाकडे समाजाची पसंती दिसते. व्यावसायिक शिक्षणास दुय्यम दर्जा दिला जातो.

* प्रशिक्षित शिक्षक आणि दर्जेदार पुस्तकांची टंचाई आहे.

* उद्योगांशी सांधेजोड झालेली नसल्याने उद्योगाच्या गरजेनुरूप व्यावसायिक शिक्षण दिले जात नाही.

* सन १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणात योग शिक्षणावर भर दिला जात आहे.

* शिक्षक प्रशिक्षणासाठी लोणावळा पुणे येथे [ कैवल्यधाम श्रीमान माधव योग मंदिर समिती ] हि संस्था स्थापन करण्यात आली.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.