बुधवार, २५ मे, २०१६

भारत सरकारच्या आरोग्यविषयक योजना व धोरण

४.५.१ भारत सरकारच्या आरोग्यविषयक योजना व धोरण 

* सन २००२ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरण घोषित करण्यात येवून सर्वांसाठी सर्वसाधरण आरोग्य पातळी गाठण्याचे उदिष्ट ठरविण्यात आले.

* सध्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.२% आहे तो २% ते ३% पर्यंत वाढविण्याचे उदिष्ट ठरविण्यात आले आहे. गरिबांना आरोग्य सुविधा मिळाव्या यासाठी खास लक्ष दिले आहे.

४.५.२ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य उपक्रम 

* हा उपक्रम म्हणजे केंद्र सरकारने किमान समान कार्यक्रमांतर्गत स्वीकारलेल्या जबाबदाऱ्या प्रत्यक्षांत राबविण्याचे एक साधन म्हणजे हा उपक्रम होय.

* प्राथमिक आरोग्य सुविधा योग्य प्रमाणात व परवडणाऱ्या दरात गरिबांना पुरविणे, ग्रामीण आरोग्य सुविधांची कमतरता मुल्यांकित सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्याच्या [ Accredited Social Health Activities - ASHA ] यांच्या सहाय्याने भरून काढणे.

* या उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षित स्त्री समुदाय आरोग्य कामगारांची ASHA म्हणून नेमणूक केली आहे. ही नेमणूक ज्या ठिकाणी व ज्या भागात सुविधांची कमतरता आहे अशा भागासाठी १००० लोकामागे १ आशा या प्रमाणात केली जाते.

* सुरक्षित प्रसूती, जन्मलेल्या अर्भकाची काळजी, पाण्यातून होणाऱ्या व इतर संक्रमनशील आजारांचा प्रतिबंध, आहाराची सकसता व स्वच्छता सुविधा, आशा या अंगणवाडी शिक्षिकेसोबत काम करतील.

* वरसोईच्या अहवालाच्या २००६ मते अजूनही १९,२६९ आरोग्य उपकेंद्रे, ४३३७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ३,२०६ समुदाय आरोग्य केंद्रे २००१ च्या लोकसंखेच्या तुलना केली असता कमतरता आहे.

* सुरक्षित प्रसूतीसाठी जननी सुरक्षा योजना संपूर्ण देशभर सुरु करण्यात आली असून त्या अंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना संस्थांत्मक प्रसूतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

* २००५-०६ मध्ये ६ लाख लोकांनी या योजनेचा फायदा घेतला तर डिसेंबर २००६ सालापर्यंत १२ लाख लोकांना या योजनेचा फायदा झाला.

* राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य उपक्रमावरील खर्च सन २००५ - ०६ मधील ६,७३१ कोटी रुपये होतो. तो २३%  वाढून सन २००६ - ०७ मध्ये ११,५०५ कोटी रुपये इतका झाला आहे.

  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.