मंगळवार, १० मे, २०१६

वाढत्या लोकसंख्येची कारणे

१.१.३ वाढत्या लोकसंख्येची कारणे 

* लोकसंख्येत सातत्याने व मोठ्या प्रमाणात भर पडत आहे. लोकसंख्येतील वाढ ही जननदर व मृत्युदर यातील फरकावर अवलंबून असते.

* लोकसंख्येतील मृत्यूदर व जननदर हे प्रतीहजारी मोजले जातात. जननदर २५ आहे याचा अर्थ दरवर्षी प्रतिहजारी मोजले जातात.

* जननदर व मृत्यूदर

[कालखंड]    [जननदर]   [मृत्युदर] 

१९०१-१०    ४८.१        ४२.६
१९११-२०    ४९.२        ४८.६
१९२१-३०    ४६.४        ३६.३
१९३१-४०    ४५.२        ३१.२
१९४१-५०    ३९.९        २७.४
१९५१-६०    ४०.०        २२.८
१९६१-७०    ४१.२        १९.०
१९७१-८०    ३७.२        १५.०
१९८१-९०    ३३.९        १२.५
१९९१-०१    २५.४         ८.४
२००१-०२    २५.०         ८.१
२०१०-११    २०.९७      ७.४८

* वरील आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते कि, जननदर सातत्याने उच्च पातळीवर राहिला असून त्यामध्ये दरहजारी ४९.२ ते २०.९७ अशी घट झालेली आहे. मात्र याच तुलनेत मृत्यूदर ४२.६ वरून ७.४८ असा लक्षनिय प्रमाणात घटला आहे.

* भारतीय जननदर इतर प्रगत देशाच्या तुलनेत दुप्पट किंवा त्याहून अधिक आहे.


0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.