मंगळवार, २४ मे, २०१६

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २००२ - तरतुदी

४.३.३ राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २००२ - तरतुदी 

* आरोग्यविषयक वित्तीय अडचणी - एकूण आरोग्यावर होणारा खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.२% असून यापैकी फक्त १७% खर्च सार्वजनिक असून उर्वरित ८३% खर्च खाजगी उत्पन्न यातून केला गेला आहे.

* विषमता - आरोग्य सेवांच्या उपलब्दतेनुसार राज्यांतर्गत खूप मोठ्या प्रमाणात विषमता असून प्रगत राज्यात सुविधांचे प्रमाण मागास राज्याच्या तुलनेत चांगले आहे.

* आरोग्य संशोधन - आरोग्यविषयक प्रश्नाबाबत जनमानसात जागृती करणे व आरोग्यविषयक प्रश्नावर संशोधन करणे याबाबतदेखील स्थिती असमाधानकारक आहे.


४.३.४ आरोग्य धोरणाची उदिष्टे 

* आरोग्यविषयक सुविधांची उपलब्धता विकेंद्रित पद्धतीत विस्तारणे.

* आरोग्यविषयक सुविधांमध्ये समन्यायता आणणे, त्यासाठी मागास घटकांच्या आरोग्यास प्राधान्य देणे.

* केंद्र सरकारचा आरोग्य सुविधा पुरविण्यात सहभाग वाढविणे.

* खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविणे.

४.३.५ सन २००० - २०१५ साठी उदिष्टे 

* २००५ पर्यंत पोलिओ निर्मुलन करणे.

* २००५ पर्यंत कुष्टरोग निर्मुलन करणे.

* २००७ पर्यंत एड्सचा शून्य विकास दर साध्य करणे.

* २०१० पर्यंत कला आजार निर्मुलन करणे.

* २०१० पर्यंत टी.बी मलेरिया मृत्यू दर ५० टक्क्यांनी कमी करणे.

* २०१० पर्यंत बालमृत्यूदर हजारी ३० पर्यंत आणणे.

* २०१० पर्यंत २५ टक्यापर्यंत केंद्रशासनाचा खर्च सहभाग वाढविणे.

* २०१० पर्यंत राज्याचा राज्याचा वाटा ५.५% पासून ८ टक्क्यापर्यंत वाढविणे.

* २०१५ पर्यंत हत्तीरोग नियंत्रित करणे.  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.