गुरुवार, १७ मार्च, २०१६

पदार्थाचे गुणधर्म चाचणी क्र - १

पदार्थाचे गुणधर्म चाचणी क्र - १

१] खालील कोणता पदार्थ उष्णतेचा सुवाहक आहे?
अ] तांबे ब] रबर क] निकेल ड] लोखंड

२] खालील पदार्थ उष्णतेचा दुर्वाहक आहे?
अ] तांबे ब] सोने क] चांदी ड] रबर

३] खालील चुंबकीय पदार्थ कोणता?
अ] रबर ब] सोने क] निकेल ड] चांदी

४] खालील पदार्थाला विजसुवाहक असे म्हणतात?
अ] तांबे ब] निकेल क] चांदी ड] रबर

५] दुधाचे दही होणे हा कोणता बदल आहे?
अ] भौतिक ब] रासायनिक क] आवर्ती ड] अनावर्ती

६] वादळ होणे हा कोनात बदल आहे?
अ] अनावर्ती ब] आवर्ती क] भौतिक ड] रासायनिक

७] लाकूड जळणे हा कोणता बदल आहे?
अ] रासायनिक ब] भौतिक क] अनावर्ती ड] आवर्ती

८] पाण्याची वाफ होणे हा कोणता बदल आहे?
अ] आवर्ती ब] अनावर्ती क] रासायनिक ड] भौतिक  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.