गुरुवार, १७ मार्च, २०१६

सजीवांची लक्षणे चाचणी क्र - ४

सजीवांची लक्षणे चाचणी क्र - ४

१] अमिबा हा किती पेशीय प्राणी आहे?
अ] एकपेशीय ब] अनेकपेशीय ड] बहुपेशीय क] द्विपेशीय

२] कुत्रा ह्या प्राण्याची आयुमर्यादा किती?
अ] १८ वर्षे ब] ३० वर्षे क] ४० वर्षे ड] १६ वर्षे

३] शहामृग ह्या प्राण्याची आयुमर्यादा किती आहे?
अ] ५४ वर्षे ब] ५० वर्षे क] ६० वर्षे ड] ६७ वर्षे

४] गुलाब हे पुढील कोणत्या प्रकारात मोडते?
अ] अपुष्प ब] सपुष्प क] बहुवार्षिक ड] द्विवार्षिक

५] नेचे हे पुढील कोणत्या प्रकारात मोडते?
अ] अपुष्प ब] सपुष्प क] बहुवार्षिक ड] द्विवार्षिक 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.