शुक्रवार, ४ मार्च, २०१६

भारतीय हवामान चाचणी क्र - ४

भारतीय हवामान चाचणी क्र - ४

१] भारत हा कोणत्या कटिबंधात येतो?
अ] समशितोष्ण ब] ऊष्ण क] दमट ड] उष्ण व दमट

२]


0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.