गुरुवार, १७ मार्च, २०१६

गती चाचणी क्र - ६

गती चाचणी क्र - ६

१] एकाच दिशेने जाणाऱ्या गतीला म्हणतात?
अ] रेषीय गती ब] एकसमान गती क] आंदोलीत गती ड] यादृच्छिक गती

२] सतारीची तार हे या गतीचे उदाहरण आहे?
अ] रेषीय गती ब] एकसमान गती क] आंदोलीत गती ड] यादृच्छिक गती

३] फुलपाखराचे फिरणे हे या गतीचे उदाहरण आहे?
अ] रेषीय गती ब] एकसमान गती क] आंदोलीत गती ड] यादृच्छिक गती 

४] सेकंद काटा व मिनिट काटा हे या गतीचे उदाहरण आहे?
अ] नियतकालीक गती ब] एकसमान गती क] आंदोलीत गती ड] यादृच्छिक गती 

५] पंखा हे या गतीचे उदाहरण आहे? 
अ] रेषीय गती ब] वर्तुळाकार गती क] आंदोलीत गती ड] यादृच्छिक गती 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.