गुरुवार, २८ जानेवारी, २०१६

Tense - काळ

Tense - काळ 
* कोणतेही मुख्य क्रियापद तक्त्यात दाखविल्याप्रमाणे बारा प्रकारे चालविता आले पाहिजे. खालील तक्त्यामध्ये काळाचे सर्व बारा उपप्रकार.

साधा काळ [ Simple tense ]
* Simple present tense [ साधा वर्तमानकाळ ] - Subject + first from of the verb[ V1] + object.
* Simple past tense [ साधा  भूतकाळ ] - Subject + second from of the verb [V2] + object.
* Simple future tence [साधा भविष्यकाळ ] - Subject + shall/will + First from of the verb + object

अपूर्ण काळ [ Countinous tense ]
* Present Continous Tense [अपूर्ण वर्तमानकाळ ] - Subject + am/is/are + present participle [V3] + object
* Past countinous tense [ अपूर्ण भूतकाळ ] - Subject + was/were + present participle [V3] + object
* Future continous tense [ अपूर्ण भविष्यकाळ ] - Subject + shall be/ will be + present participle[V3] + object

Perfect tense [पूर्ण काळ ] 
* Present perfect tense - [पूर्ण काळ ] - Subject + have/have + [P.P/V3] + object
* Past perfect tense - [ पूर्ण भूतकाळ ] - Subject + had + [P.P/V3] + object
* Future perfect Tense - [पूर्ण भविष्यकाळ ] - Subject + shall have/ will have + obeject

Perfect continous tense [ पूर्ण अपूर्ण काळ ] 
* Present Perfect continouse tense - [पूर्ण अपूर्ण वर्तमानकाळ ] - Subject + have/has + been + present participle + object
* Past perfect continous tense - [ पूर्ण अपूर्ण भूतकाळ ] - Subject + had + been + present participle + Object
* Future perfect continouse tense  - [ पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाळ ] - Subject + shall have / will have + been + present participle + object0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.