रविवार, २४ जानेवारी, २०१६

Prepositions - शब्दयोगी अव्यय

Prepositions - शब्दयोगी अव्यय 
The words that are used before a noun pronoun to show the realationship of these words to some other parts of the sentence are called prepositions.

1] On  - एखाद्या वस्तूला स्पर्श करून वर - my book is on the table. वेळ व काळ वार व तारखेपूर्वी - on sunday, बाजू दाखवण्यासाठी Gopal sits on my left, एखाद्या विषयावर लिहिणे किंवा बोलणे, Gopal wrote on essay on India, सुरु करणे हाक मारणे put on, hold on, मुद्दाम येणे on purpose.

2] Upon - हालचाल करून वर अशा अर्थाने The cat jums upon the table. एखादी गोष्ट पाहून The child is joyful upon seeing his mother, काळजी घेणे मध्ये Upon his farm.

3] Up - वरच्या दिशेला जाणे The train is going up to surat. वर असलेली स्थिती The monkey is up the tree.

4] Over - स्पर्श न करता वर The sky is over ours heads.

5]  Above -  स्पर्श न करता वर The fan is above our heads.

6] In - आत असून स्थिर असणे Ganpat is in his study room, महिने, वर्षे, ऋतू, दिवसाचा भाग भविष्यकाळात होऊ घातलेल्या क्रियेचा उल्लेख in a month, weeks, days,

7] Into - हालचाल करून आत येणे किंवा जाने - The boy is coming into the garden. स्थितीत बदल होताना - Their boys melted into love.

८] Between - दोन वस्तू वा व्यक्ती यांच्यामध्ये ganpat stood between saru and paru.

9] Within - एखाद्या कालावधीत शेवटच्या क्षणाच्या आत - Hemant will return within a week.

10] Thought - गती दाखवण्यासाठी च्या मधून पुढे जाणे They way through the trees.
0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.