शुक्रवार, २२ जानेवारी, २०१६

वाक्यातील विधानावरून वाक्याचे प्रकार

वाक्यातील विधानावरून वाक्याचे प्रकार 
* केवल वाक्य -  ज्या वाक्यात एकच उद्देश व एकच अविधेय असते. त्यास केवल किंवा शुद्ध वाक्य असे म्हणतात. उदा - श्रीमंत व्यक्तींना गरिबांची पर्वा नसते. वि. वा. शिरवाडकर हे नाशिकात राहायचे.

* संयुक्त वाक्य - दोन किंवा अधिक केवल वाक्ये जेव्हा प्रधानत्वसुचक अभयान्वयी अव्ययांनी जोडली असता जो एक जोड वाक्य तयार होते. त्यास संयुक्त वाक्य म्हणतात.
उदा - विजा चमकू लागल्या आणि पावसास सुरवात झाली. [लोक आपली स्तुती करोत व निंदा करोत]

* मिश्र वाक्य - जेव्हा एक प्रधान वाक्य व एक किंवा अधिक गौणवाक्ये गौणत्वबोधक उभयान्वयी जोडून जे संमिश्र वाक्य तयार होते. त्यास मिश्र वाक्य म्हणतात. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.