शुक्रवार, २९ जानेवारी, २०१६

विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द 
अनाथ - सनाथ
अनुकूल - प्रतिकूल
अब्रू - बेअब्रू
अवजड - हलके
अवघड - सुलभ
अल्लड - पोक्त
अर्थपूर्ण - निरर्थक
अनुरूप - विजोड
आकाश - पाताळ
आरोहण - अवरोहण
आगंतुक - आमंत्रित
आळशी - उद्योगी
आगमन - निर्गमन
कर्कश - मंजुळ
कोमल - कठोर
कृपण - उदार
कृतज्ञ - कृतघ्न
कृपा - अवकृपा
कृष्ण - धवल
आवक - जावक
इहलोक - परलोक
उपद्रवी - निरुपद्रवी
चढण - उतरण
आदी - अंत
आसक्ती - अनासक्ती
अबोल - वाचाळ
अवधान - अनवधान
अजस्त्र - चिमुकले
असंग - संग
अजाण - सुजाण
अव्हेर - स्वीकार
अकल्पित - कल्पित
अयाचित - याचित
उग्र - सौम्य
उपकार - अपकार
कोवळे - जून/ निबर
खंडन - मंडन
कर्णमधुर - कर्णकटू
कीर्ती - अपकीर्ती
तिक्ष्ण - बोथट
नाशवंत - अविनाशी
नक्कल - अस्सल
दुष्ट - सुष्ट
चल - अचल
चंचल - स्थिर
औरस - अनौरस
ग्राह्य - अग्राह्य
खोल - उथळ
गंभीर - अवखळ
धनी - चाकर
निष्काम - सकाम
नीती - अनीती
निर्भर्त्सना - स्तुती
ऐलतीर - पैलतीर
ओवळा - सोवळा
जागृत - निद्रिस्त
टणक - मृदू
परिहार्य - अपरिहार्य
दुष्काळ - सुकाळ
दुर्भिक्ष - सुबत्ता
मलूल - टवटवीत
रणशूर - रणभीरू
स्थूल - कृश
विधायक - विघातक
वंद्य - निंद्य
सुबोध - दुर्बोध
शुद्धपक्ष - वद्यपक्ष
शीघ्र - मंद
श्रुत - अश्रूत
श्लेष - अश्लेष
सुरूप - कुरूप
सूर - असुर
साम्य - भेद
सदाचार - दुराचार
सद्गती - दुर्गती
सधवा - विधवा
सुकर - दुष्कर
सुकाळ - दुष्काळ
सुगम - दुर्गम
सुज्ञ - अज्ञ
हितकारक - अहितकारक
क्षणिक - चिरकाळ
स्वार्थ - परमार्थ
जहाल - मवाळ0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.