गुरुवार, २८ जानेवारी, २०१६

अक्षरगणवृत्ताचे प्रकार

अक्षरगणवृत्ताचे प्रकार 

* इंद्रवज्रा - [अक्षरे ११,] [गण - त, त, ज, ग, ग.] [ यती - ५ व्या अक्षरावर ]

* उपेंद्रवज्ज्रा - [ अक्षरे - ११ ]  [गण - ज, त, ज, ग, ग,] [ यती - ५ व्या अक्षरावर ]

* भुजंगप्रयात - [ अक्षरे - १२ ] [ गण - य, य, य, य, ] [ यती - ६ व्या अक्षरावर ]

* वसंततिलका - [ अक्षरे - १४ ] [ गण - त,भ, ज, ज, ग, ग, ] [ यती - ८ व्या अक्षरावर ]

* मालिनी - [ अक्षरे - १५ ] [गण - त, भ, ज, ज, ग, ग, ] [ यती - ८ व्या अक्षरावर ]

* मंदाक्रांता - [ अक्षराचे - १७ ] [ गण - म, भ, न, त, त, ग, ग, ] [ यती - ४ थ्या  व ६व्या अक्षरावर ]

* पृथ्वी - [ अक्षर - १७ ] [ गण - ज, स, स, स, य, ल, ग, ]  [ यती - १२ व्या अक्षरावर ]

* शार्दुलविक्रीडीत - [ अक्षरे - १९] [ गण - म, स, ज, स, य, ल, ग, ] [ यती - १२ व्या अक्षरावर ]

* मंदारमाला - [ अक्षरे - २२ ] [ गण - त, त, त, त, त, त, त, ग, ] [ यती - ४, १०, १६, व्या अक्षरावर ]

* सुमंदारमाला - [ अक्षरे - २३ ] [ गण - य, य, य, य, य, य, य, ल, ग ] [ यती - ५, ११, १७, व्या अक्षरावर ]

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.