सोमवार, २५ जानेवारी, २०१६

Assertive Sentence

Assertive Sentence 
* वाक्यात How चा लोप करून very चा उपयोग.
* वाक्यात what ऐवजी a very चा उपयोग करावा.
* वाक्याची सुरवात O/ would/ if only ने झालेली असेल तर I wish चा वापर करावा.
* What a surprise! - It is a very surprise. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.