बुधवार, १६ डिसेंबर, २०१५

रासायनिक संज्ञा व सूत्रे

रासायनिक संज्ञा व सूत्रे 
* बर्झेलिअस नामक शास्त्रज्ञाने १८१४ पासून त्यांच्या अद्याक्षराचा वापर करण्यास सुरवात केली.
मूलद्रव्ये           संज्ञा          अणुभार 
हायड्रोज            H                 १
हेलिअम            He               ४
कार्बन               C                १२
ऑकसीजन        O               १४
फ्लुरोन              F                १९
नियॉन               Ne              २०
सोडीअम           Na              २३
मग्नेशिअम           Mg            २४
अल्युमिनिअम     Al              २७
सिलिकॉन          Si               २८
फ़ोस्फ़रस          P                ३१
सल्फर             S                 ३२
क्लोरीन           Cl                ३५
पोटाशिअम        K               ३९
कल्शिअम        Ca              ४०
क्रोमिअम          Cr              ५२
आयर्न              Fe              ५६
कोबाल्ट           Co              ५९
कॉपर               Cu              ६४
झिंक                Zn              ६५
अर्सेनिक           As              ७५
ब्रोमिन              Br              ८०
सिल्व्हर            Ag             १०८
टिन                  Sn             ११९
आयोडीन           I                १२७
टंगस्तन            W               १८४
गोल्ड               Au               १९७
मर्कूरी               Hg              २०१
लेड                  Pb               २०७
रेडीअम            Ra                २२६
0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.