रविवार, १३ डिसेंबर, २०१५

महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग

कोकण विभाग -  मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
पुणे विभाग - पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर,
नाशिक विभाग - नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव,
औरंगाबाद विभाग - औरंगाबाद, जालना,परभणी,लातूर,नांदेड,बीड,हिंगोली,उस्मानाबाद,
अमरावती विभाग - अमरावती,अकोला,वाशीम,बुलढाणा,यवतमाळ,
नागपूर विभाग - नागपूर,भंडारा,गोंदिया,गडचिरोली,वर्धा,चंद्रपूर,

महाराष्ट्रातील जिल्हे - क्षेत्रफळ, तालुक्यांची संख्या 
      जिल्हे                           क्षेत्रफळ                      तालुके
१. मुबई शहर                       १५७                           ०
२. मुबई उपनगर                   ४४६                           ३
३. ठाणे                               ४२१४                         ७
४. पालघर                           ५३४४                         ८
५. रायगड                            ७१५२                       १५
६. रान्तागिरी                        ८२०८                        ९
७. सिंधुदुर्ग                           ५२०७                        ८
८. पुणे                                 १५६४३                     १४
९. नाशिक                           १५५३०                      १५
१०. अहमदनगर                   १७०४८                      १४
११. धुळे                             ८०९५                          ४
१२. नंदुरबार                       ५०५५                          ६
१३. जळगाव                        ११७६५                      १५
१४. औरंगाबाद                    १०१०७                        ९
१५. जालना                         ७७१८                          ८
१६. बीड                             १०६९३                       ११
१७. परभणी                         ६५१७                           ९
१८. हिंगोली                          ४५२४                          ६
१९. उस्मानाबाद                    ७५६९                          ८
२०. लातूर                           ७१५७                           १०
२१. नांदेड                           १०५२८                         १६
२२. अमरावती                      १२२१०                         १४
२३. बुलढाणा                        ९६६१                            १३
२४. अकोला                         ५४२९                             ७
२५. वाशीम                           ५१४१                            ६
२६. यवतमाळ                       १३५८२                         १६
२७. नागपूर                           ९८९२                           १४
२८. वर्धा                              ६३०९                            ८
२९. भंडारा                           ३८९६                            ७
३०. गोंदिया                           ५४२५                            ८
३१. चंद्रपूर                            ११४४३                         १५
३२. गडचिरोली                      १४४१२                          १२
३३. सातारा                           १०४८०                          ११
३४. सांगली                            ८५७२                            १०
३५. कोल्हापूर                         ७६८५                            १२
३६. सोलापूर                           १४८९५                          ११
  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.