शनिवार, १२ डिसेंबर, २०१५

योजनानिहाय अपेक्षित वृद्धिदर व साध्ये -

                                                      पंचवार्षिक योजनाकाळात निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नात झालेली वाढ
दर्शविणारा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे.

योजना                   राष्ट्रीय उत्पन्नातील                        राष्ट्रीय उत्पन्नातील                         दरडोई उत्पन्नातील   
                               वाढीचे उदिष्ट                                प्रत्यक्ष वाढ                                    प्रत्यक्ष वाढ 
पहिली                           २.१०                                        ३.६०                                          १.७०
दुसरी                             ४.५०                                        ४.२०                                         १.९०
तिसरी                           ५. ६०                                       २.७०                                          ०.१०
चौथी                             ५.७०                                        २.०५                                          ०.९०
पाचवी                            ४.४०                                        ४.८०                                          २.६०
सहावी                            ५.२०                                        ५.५०                                          ३.२०
सातवी                            ५.००                                        ६.००                                          ३.४०
आठवी                            ५.६०                                        ६.७०                                          ४.१०
नववी                              ६.५०                                        ५.५०                                           २.२०
दहावी                             ८.००                                         ७.७०                                            - - -
अकरावी                          ८.०१                                        ८.००                                            - - -

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.