शनिवार, १२ डिसेंबर, २०१५

महराष्ट्रातील महत्त्वाच्या संताची समाधीस्थाने -

संत                                                 समाधीस्थाने 
गाडगे महाराज                                   अमरावती
रामदासस्वामी                                    सज्जनगड
एकनाथ                                            पैठण
गजानन महाराज                                 शेगाव
द्यानेश्वरी                                          आळंदी
गोरोबा कुंभार                                     ढोकी
चोखा मेळा                                         पंढरपूर
मचिन्द्रनाथ                                        सप्तशृंगी
तुकडोजी महाराज                               मोझरी
संत तुकाराम                                      देहू
साईबाबा                                            शिर्डी
जनार्दनस्वामी                                     दौलताबाद
निवृत्तीनाथ                                        त्र्यंबककेश्वर
दामाजी पंत                                        मंगळवेढा
श्रीधरस्वामी                                       पंढरपूर
गुरुगोविंदसिंह                                     नांदेड
रामदासस्वामी                                    जांब
द्यानेश्वर                                            आपेगाव
सोपानदेव                                          आपेगाव
गोविंदप्रभू                                          रिधपुर
जनाबाई                                            गंगाखेड
संत तुकाराम                                     देहू
निवृत्तीनाथ                                       आपेगाव
नरसी                                               हिंगोली
                  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.